آموزشی

ریتینر ثابت برای حفظ وضعیت دندانها بعد از اتمام ارتودنسی نیاز به اقداماتی خاص و دستگاه ها کمکی به نام ریتینر است.استفاده از ریتینر بعد از اتمام درمان به دلایل زیر لازم است: طی درمان ارتودنسی نیروهایی به بافت های لثه ای و دندان ها وارد...

برای حفظ وضعیت دندانها بعد از اتمام ارتودنسی نیاز به اقداماتی خاص و دستگاه ها کمکی به نام ریتینر است.استفاده از ریتینر بعد از اتمام درمان به دلایل زیر لازم است: طی درمان ارتودنسی نیروهایی به بافت های لثه ای و دندان ها وارد میشود...

Javad Sajjjadi (MJDev)