اقدامات بعد از ارتودنسی

اقدامات بعد از ارتودنسی

برای حفظ وضعیت دندانها بعد از اتمام ارتودنسی نیاز به اقداماتی خاص و دستگاه ها کمکی به نام ریتینر است.استفاده از ریتینر بعد از اتمام درمان به دلایل زیر لازم است:

  • طی درمان ارتودنسی نیروهایی به بافت های لثه ای و دندان ها وارد میشود بعد از اتمام درمان برای سازمان دهی مجدد این بافت ها نیاز به زمان و حمایت دارند
  • ادامه رشد فکین در کودکان و نوجوانان احتمال بروز مجدد بی نظمی دندانی را افزایش می دهد
  • بعد از اتمام درمان دندان ها در وضعیتی جدید قرار می گیرند که برای آنها بیگانه است و تمایل به بازگشت دارند

 Javad Sajjjadi (MJDev)