انفجار دندان‌پزشک در سال ۲۰۲۵!

انفجار دندان‌پزشک در سال ۲۰۲۵!

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: در صورتى که از سال آتى، هیچ دانشجوی جدیدی در رشته دندان‌پزشکى پذیرش نشود، جمعیت دندان‌پزشک کشور در پنج سال آتى یعنى تا سال ١۴٠٠ هجرى شمسى، به مرز پنجاه هزار دندان‌پزشک مى‌رسد.

دکتر نوید ناصری با اشاره به این‌که در حال حاضر در ۶۶ دانشکده فعال دندان‌پزشکى کشور، حدود ۲۰ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند، بیان داشت: این تعداد دندان‌پزشک متناسب با جمعیت ۱۵۰میلیون نفرى است نه جمعیت حدود ٨۵ میلیون نفر در سال ١۴٠٠.
وی افزود: اگر همین میزان پذیرش دانشجو و در نتیجه همین سرعت افزایش دندان‌پزشک ادامه‌دار باشد، تا سال ۱۴۲۵، با توجه به پذیرش سالانه دو هزار دانشجو و حذف حدود ۲۰هزار دندان‌پزشک از چرحه فعالیت، فقط تعداد دندان‌پزشکان فارغ‌التحصیل داخل کشور در این سال به مرز ٨٠ هزار نفر مى‌رسد که متناسب با جمعیتى حدود ٢۴٠ میلیون نفر است. در حالی‌که در بهترین شرایط رشد جمعیتى، جمعیت ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ١٠٣ میلیون نفر است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: تعداد دندان‌پزشکان حال حاضر کشور، بر اساس استاندارد مؤلفه جمعیت به دندان‌پزشک، به میزان کافی است و با توجه به درصد رشد جمعیت، نیاز مبرمى براى افزایش ناگهانى و انفجار دندان‌پزشک وجود ندارد.

وی بیان کرد: با این اوصاف باید شرایط توزیع متوازن دندان‌پزشکان را در شهرهاى مختلف کشور در پیش گرفت که نیازمند اندیشه‌ورزى بیشتر مسئولین اجرایى و سیاستگذاران عرصه سلامت است و صرفاً نمی‌توان با تأسیس دانشکده و تولید دندان‌پزشک بیشتر، به حل این مشکل امیدوار بود.

ناصری با اشاره به این که طبق برخى آمارهاى رسمى و غیر رسمى، در حال حاضر تعداد دانشجویان ایرانى مشغول به تحصیل در رشته دندان‌پزشکى در خارج از کشور از بین یازده هزار نفر تا هجده هزار نفر، متغیر تخمین زده مى شود؛ اذعان داشت: بیش از نود درصد آنان قصد بازگشت به کشور را دارند و به دندان‌پزشکان فعال داخل کشور افزوده خواهند شد.

وی تصریح کرد: ادامه این روند همراه با عدم دوراندیشى، نه تنها باعث ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان مردم نمى‌شود بلکه باید منتظر تبعات ناخوشایند و نگران کننده شرایط فوق اشباع جامعه از دندان‌پزشک و بروز مشکلات متعدد، هم براى دندان‌پزشکان و هم براى مردم بود.Javad Sajjjadi (MJDev)